kolonpolypos

Kopiera term
utveckling av stora mängder polyper i tarmslemhinnan, t.ex. familjär adenomatös kolonpolypos, FAP sällsynt och ärftligt tillstånd där hundratals polyper utvecklas i tarmslemhinnan och följs av cancerutveckling.
intestinal polyposis
Kopiera term
development of large quantities of polyps in intestinal mucosa, e.g. familial adenomatous polyposis, FAP rare, inherited condition in which hundreds of polyps develop in the intestinal mucosa, which often results in cancer.