kolpoperineoplastik

Kopiera term
1. kirurgisk tillslutning av bristning i perineum (mellangården). 2. plastikoperation vid livmoderframfall.
colpoperineoplasty
Kopiera term
1. surgical closure of tear in perineum. 2. plastic surgery for uterine prolapse.