konsensuell

Kopiera term
samhörig: k. pupillarreflex sammandragning av pupillen i det icke belysta ögat vid belysning av det andra.
consensual
Kopiera term
in agreement:consensual pupillary reflex contraction of pupil in one eye when bright light is shined in the other eye.