kort tarm-syndrom

Kopiera term
nutritionsbrist orsakad av malabsorption efter att stor del av tunntarmen kirurgiskt borttagits.
short bowel syndrome
Kopiera term
nutritional deficiency caused by malabsorption after surgical removal of a large part of the small intestine.