kramp

Kopiera term
okontrollerad, intensiv muskelsammandragning: klonisk k. kortvarig muskelsammandragning; tonisk k. ihållande muskelsammandragning.
seizure
Kopiera term
uncontrolled, intense muscle contraction:clonic seizure brief muscle contraction;tonic seizure sustained muscle contraction.