kranskärlsoperation

Kopiera term
coronary artery bypass graft, CABG (eng.), bypass-operation, kirurgiskt ingrepp varvid ny förbindelse läggs som leder blodet förbi förträngningen i ett eller flera blodkärl.
coronary artery bypass surgery
Kopiera term
aortocoronary bypass, CABG (coronary artery bypass graft) surgical procedure on coronary arteries in which a new connection is placed that carries the blood past the stenosed blood vessel.