kremaster

Kopiera term
musculus cremaster, parig muskel som omsluter funikeln och sträcker sig ner i pungen: kremasterreflex höjning av pung och testikel vid strykning av lårets insida.
cremaster
Kopiera term
musculus cremaster, bilateral muscle that surrounds the funiculus and extends down into the scrotum:cremasteric reflex elevation of scrotum and testes in response to stimulation of inside of thigh.