kromosomer

Kopiera term
trådlika strukturer i cellkärnan som innehåller genetiskt material (arvsanlag, DNA) och är normalt 46 stycken.
chromosomes
Kopiera term
thread-like structures in the cell nucleus that contain genetic material (genes, DNA); humans normally have 46 chromosomes.