kronisk migrän

Kopiera term
huvudvärk (med eller utan aura) minst 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän, under minst 3 av de senaste 12 månaderna.
chronic migraine
Kopiera term
headache occurring on 15 or more days per month for more than three months, which, on at least 8 days per month, has the features of migraine headache (in the absence of medication over use).