kronisk myeloisk leukemi

Kopiera term
KML, leukemi med abnorm ökning av myeloiska (hörande till benmärgen) celler i blod och benmärg.
chronic myeloid leukemia
Kopiera term
CML, leukemia with abnormal elevation of myeloid (belonging to the bone marrow) cells in blood and bone marrow.