kroniskt trötthetssyndrom

Kopiera term
KTS, myalgisk encephalomyelit, trötthet som varat >6 månader med symtom som minnes- och koncentrationssvårigheter, värk och ömma körtlar.
chronic fatigue syndrome
Kopiera term
CFS, myalgic encephalomyelitis (ME) fatigue lasting > 6 months with symptoms such as memory and concentration problems, aches and tender glands.