kylomikroner

Kopiera term
fettpartiklar som transporterar fett som tagits upp av födan (framför allt triglycerider) till fett-, hjärt- och skelettvävnad där de bryts ned av lipoproteinlipas.
chylomicrons
Kopiera term
fat particles transporting fat absorbed from food (especially triglycerides) to adipose, cardiac and skeletal tissues, where they are broken down by lipoprotein lipase.