läpp-, käk- och gomspalt

Kopiera term
LKB, keilognatopalatoschis, medfödd missbildning där läpp, käke och gom ej vuxit samman.
cleft lip, jaw and palate
Kopiera term
cheilognathopalatoschisis, congenital birth defect in which the lip, jaw and palate failed to fuse.