laparoskopi

Kopiera term
undersökning av bukhålan med hjälp av ett optiskt instrument som förs in genom bukväggen: laparoskopisk kirurgi avser kirurgiska och gynekologiska bukoperationer.
laparoscopy
Kopiera term
examination of abdominal cavity using an optical instrument that is introduced through the abdominal wall: laparoscopic surgery pertains to surgical and gynecological procedures.