leukodystrofi

Kopiera term
enzymdefekt i lysosomer som leder till förlust av myelin kring hjärn- och ryggmärgsnerver och därmed långsam nervimpulsledning.
leukodystrophy
Kopiera term
enzyme defect in lysosomes resulting in loss of myelin around the brain and spinal nerves and thereby slow nerve impulse conduction.