lex Maria

Kopiera term
skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att till Socialstyrelsen anmäla händelse som skadat eller riskerat att skada en patient.
lex Maria
Kopiera term
Swedish law requiring healthcare providers to report incidents in which a patient is injured or at risk of injury to the National Board of Health and Welfare.