licenspreparat

Kopiera term
läkemedel som inte har Läkemedelsverkets godkännande för försäljning, men som får användas under förutsättning att licens har beviljats av verket.
medicinal products with special permissions (license)
Kopiera term
medicinal products that the Swedish Medical Products Agency has not approved for sale, but that may be prescribed provided that the MPA has granted special permission.