ligament

Kopiera term
bindvävsband som förenar skelettdelar, begränsar rörlighet och håller inre organ på plats: ligamenta lata uteri breda livmoderbanden; ligamentum fibulotalare anterior ligamentet mellan språngbenet och vadbenet; ligamentum suspensorium ovarii ligamentet som håller äggstockarna på plats.
ligament
Kopiera term
connective tissue band that joins bone parts, restricts movement and holds internal organs in place:ligamentum latum uteri broad ligament of the uterus; ligamentum talofibulare anterius anterior talofibular ligament, ligament between the talus and the fibular malleolus.