lipoproteiner

Kopiera term
föreningar med uppgift att transportera fettämnen i blodet: HDL (alfalipoproteiner), LDL (betalipoproteiner) och VLDL (prebetalipoproteiner) se HDL, LDL, VLDL.
lipoproteins
Kopiera term
compounds with the task of transporting lipids in the blood: HDL (alpha-lipoproteins), LDL (beta-lipoproteins) and VLDL (pre-beta lipoproteins) see HDL, LDL, VLDL.