locked-in-syndrom

Kopiera term
patient som efter skadad eller tilltäppt basilarartär är vid medvetande och mentalt intakt men som enbart kan förmedla sig med ögonrörelser och blinkningar.
locked-in-syndrome
Kopiera term
patient who, following injury to or blockage of the basilar artery, is conscious and mentally intact, but can only communicate with eye movements and blinking.