lufthunger

Kopiera term
känsla av att inte kunna få luft, vilket kan resultera en djupare och snabbare andning.
air hunger
Kopiera term
a sensation of not being able to breathe in sufficient air or of needing to breathe in more air that typically results in deep, rapid and labored breathing.