lungcancer

Kopiera term
olika former av elakartade tumörer utgående från lungvävnad: 1. icke-småcellig lungcancer: adenokarcinom, skivepitelcancer och storcelliga karcinom. 2. småcellig lungcancer.
lung cancer
Kopiera term
various types of malignant tumors originating from pulmonary tissue.