lusitropi

Kopiera term
minskad avslappning av hjärtmuskulaturen under diastole (hjärtats utvidgning då kamrarna fylls med blod).
lusitropy
Kopiera term
reduced relaxation of cardiac muscle during diastole (expansion of heart as ventricles fill with blood).