lymfatiska systemet

Kopiera term
sammanfattande benämning på lymfkörtlarna: tymus (brässen), mjältens vita substans, tonsillerna och tarmens lymffolliklar (Peyers plaque).
lymphatic system
Kopiera term
collective term for all components of lymphatics, including lymph vessels and lymph nodes: thymus, white substance of the spleen, lymphatic follicles of the tonsils and intestine (Peyer’s patches).