lymfkörtel

Kopiera term
nodus lymphaticus, litet bönformigt organ som består av lymfocyter beredda att försvara kroppen mot infektioner eller cancer.
lymph node
Kopiera term
nodus lymphaticus, small bean-shaped organ consisting of lymphocytes prepared to defend the body against infections or cancer.