lysis

Kopiera term
1. långsamt sjunkande febertemperatur. 2. kirurgiskt upplösande av sammanväxningar. 3. upplösning av t.ex. röda blodkroppar.
lysis
Kopiera term
1. slowly declining fever. 2. surgical cutting of adhesions. 3. breaking apart of cells such as bacteria or red blood cells.