magsäck

Kopiera term
ventrikel, hålorgan i bukhålan belägen mellan matstrupe och tolvfingertarm för bearbetning av föda.
stomach
Kopiera term
ventriculus, hollow organ located in the abdominal cavity between the esophagus and duodenum for processing and digestion of food.