makrocytär anemi

Kopiera term
megaloblastanemi, form av anemi med förstorade röda blodkroppar vid t.ex. folsyrabrist eller vitamin B12-brist.
macrocytic anemia
Kopiera term
megaloblastic anemia, type of anemia characterized by enlarged red blood cells; e.g. in folic acid or vitamin B<n>12 deficiencies.