makroglobulinemi

Kopiera term
Waldenströms sjukdom, ovanligt B-cellslymfom som producerar monoklonala IgM-antikroppar och ger symtom som svaghet, svullna lymfknutor, trötthet och viktminskning.
macroglobulinemia
Kopiera term
malignant blood disease with increase of lymphocytes and plasma cells, which produce a specific IgM antibody.