makuladegeneration

Kopiera term
åldersrelaterad ögonsjukdom i gula fläcken som leder till en gradvis försämring av synskärpan.
macular degeneration
Kopiera term
AMD, age-related eye disorder that affects the middle part of your vision (can gradually create blurry vision over time).