malaria

Kopiera term
infektionssjukdom med hög feber och frossa orsakad av parasiter (protozoer) som överförs via malariamyggan Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae och P. knowlesi.
malaria
Kopiera term
infectious disease characterized by chills and caused by parasites which are transmitted by malaria mosquitoes.