mallet finger

Kopiera term
(eng.), avslitning av långfingrets sträcksena vid basen av yttersta falangen vilket ger ett typiskt droppfinger.
mallet finger
Kopiera term
tearing of middle finger tendon at base of distal phalange, which results in characteristic dropped finger.