malrotation

Kopiera term
felaktig embryonal utveckling där den normala rotationen av ett organ och organsystem såsom tarm och njure uteblir eller blir ofullständig.
malrotation
Kopiera term
faulty embryonic development in which the normal rotation of an organ or organ system, such as the intestines or kidneys, fails to occur or is incomplete.