marasm

Kopiera term
allmän kraftförlust och avmagring: marasmus senilis kraftnedsättning vid ålderdom.
marasmus
Kopiera term
general loss of strength and emaciation usually due to malnutrition: marasmus senilis atrophy and loss of strength in old age; archaic.