medicinsk teknik

Kopiera term
läran om drift, underhåll och utveckling av medicinsk utrustning och hjälpmedel. Adj. medicinteknisk.
medical technology
Kopiera term
study of operation, maintenance and development of medical equipment and assistive devices.