megaloblaster

Kopiera term
förstadier till megalocyter (förstorade röda blodkroppar): megaloblastanemi form av anemi med förstorade röda blodkroppar vid t.ex. folsyrabrist eller vitamin B12-brist.
megaloblasts
Kopiera term
precursors to macrocytes (enlarged red blood cells):megaloblastic anemia, type of anemia characterized by enlarged red blood cells; found with e.g. folic acid or vitamin B<n>12 deficiencies.