melioidos

Kopiera term
infektionssjukdom orsakad av den gramnegativa bakterien Burkholderia pseudomallei (bakterien finns i jorden och smittar bl.a. via vatten vid regnperioder i Asien och Australien).
melioidosis
Kopiera term
infectious disease caused by the gram negative bacteria Burkholderia pseudomallei, a bacterium found in soil that spreads via water during rainy periods in Asia and Australia.