meningokocker

Kopiera term
gramnegativ bakterie förekommande i övre luftvägarna vilken kan ge upphov till hjärnhinneinflammation.
meningococci
Kopiera term
Neisseria meningitidis:gram-negative bacteria found in the upper respiratory tract which are the cause of meningococcal meningitis.