mesenterium

Kopiera term
tarmkäx, bukhinneveck som håller tunntarmen och tjocktarmen upphängda vid bakre bukväggen. Adj. mesenterial.
mesentery
Kopiera term
peritoneal membranes that connect and suspend the small intestines and the colon from the anterior abdominal wall. Adj. mesenterial.