metabola syndromet

Kopiera term
faktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, t.ex. högt blodtryck, höga blodfetter och typ 2-diabetes.
metabolic syndrome
Kopiera term
clinical factors that increase the risk of cardiovascular disease such as hypertension, high blood fats and type 2-diabetes.