metabolisk acidos

Kopiera term
rubbning av syra-basbalansen med onormalt lågt pH i blodet på grund av nedsatt vävnadsperfusion, t.ex. vid chocktillstånd.
metabolic acidosis
Kopiera term
acid-base equilibrium disorder with abnormally low pH of the blood, e.g. ketoacidosis.