metabolisk alkalos

Kopiera term
rubbning av syra-basbalansen med onormalt högt pH i blodet, t.ex. vid kräkning eller intorkning.
metabolic alkalosis
Kopiera term
acid-base equilibrium disorder with abnormally high pH of the blood, e.g. hyperventilation or dehydration.