minutvolym

Kopiera term
1. cardiac output (eng.), den blodmängd som hjärtat tömmer per minut. 2. den gasmängd som drivs ur lungorna per minut.
minute volume
Kopiera term
1. cardiac output; quantity of blood that the heart pumps per minute. 2. volume of gas expelled by the lungs per minute.