missfall

Kopiera term
framkallat missfall före 28:e graviditetsveckan: abortus completus fullständigt missfall; a. imminens hotande missfall; a. incipiens begynnande missfall; a. incompletus ofullständigt missfall; a. spontaneus spontant missfall; habituell abort upprepade missfall; missed abortion (eng.), uteblivet missfall där fostret dött.
miscarriage
Kopiera term
see abortion.