molekyl

Kopiera term
atomgrupp som utgör minsta enhet av ett ämne och som uppvisar de för ämnet karakteristiska kemiska och fysikaliska egenskaperna.
molecule
Kopiera term
smallest number of atoms in a fixed ratio that demonstrate the typical chemical and physical properties of that substance.