multipelt myelom

Kopiera term
myelom, myelomatos, benmärgstumör, typ av blodcancer där omogna plasmaceller förökar sig okontrollerat i benmärgen och tränger undan andra blodbildande celler, vilket kan orsaka anemi, infektioner, njurpåverkan, nedbrytning av benvävnad och skelettsmärtor.
multiple myeloma
Kopiera term
myeloma, myelomatosis , bone marrow tumor, type of hematologic cancer in which immature plasma cells proliferate uncontrollably in the bone marrow and displace other blood-forming cells, causing anemia, infections, renal disorders, destruction of bone and skeletal pain.