myelofibros

Kopiera term
benmärgssjukdom med överproduktion av bindväv eller fibrös vävnad i benmärgen vilket hämmar blodcellsbildningen.
myelofibrosis
Kopiera term
bone marrow disease with overproduction of connective tissue or fibrous tissue in the bone marrow, which inhibits blood cell formation.