myeloisk

Kopiera term
som hör till benmärgen: m. leukemi kronisk eller akut tumörsjukdom i blodet med okontrollerad bildning av granulocyter i benmärgen.
myeloid
Kopiera term
myelogenous; pertaining to bone marrow: myeloid leukemiachronic or acute malignant disease of the blood with uncontrolled proliferation of granulocytes in bone marrow.