myelomatos

Kopiera term
myelom, multipelt myelom, benmärgstumör, typ av blodcancer där omogna plasmaceller förökar sig okontrollerat i benmärgen och tränger undan andra blodbildande celler, vilket kan orsaka anemi, infektion, njurpåverkan, nedbrytning av benvävnad och skelettsmärtor.
myelomatosis
Kopiera term
myeloma, multiple myeloma, bone marrow tumor, type of hematologic cancer in which immature plasma cells proliferate uncontrollably in the bone marrow and displace other blood-forming cells, causing anemia, infections, renal disorders, destruction of bone and skeletal pain.