myokloni

Kopiera term
korta, ofrivilliga ryckningar i en muskel eller en grupp av muskler, kan vara ett tecken på en rad neurologiska sjukdomar, t.ex. multipel skleros, Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.
myoclonia
Kopiera term
short, involuntary twitches in a muscle or a group of muscles; may be a sign of an array of neurological diseases, such as multiple sclerosis, Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease.